Tre måder en fagforening kan bruge videoproduktion og undgå at miste medlemmer

Fagforeninger video

Er I en fagforening, kender I sikkert til problematikken med faldende medlemstal. Det er især de yngre generationer, der svigter. Det er derfor nødvendigt, at man som fagforening re-brander sig selv gennem meningsfyldt indhold, som når medlemmerne, der hvor medlemmerne er. Video er oplagt til formålet.

Faldende medlemstal hos fagforeninger

Der går sjældent ret lang tid imellem, at man i medierne kan læse om faldende medlemstal hos en fagforening. Det skyldes blandt andet en kombination af stramninger af dagpenge- og aktivitetsreglerne og længere uddannelser efterfulgt af et arbejdsliv med korte projektansættelser og vikariater. Arbejdslivet er for rigtig mange blevet et individuelt livsstilsprojekt, hvor man iscenesætter sig selv og sin karriere på sociale medier som LinkedIn, YouTube, Instagram og Facebook, og så kan det måske være svært at se, hvad fællesskabet i en fagforening har af fordele.

Derfor er det også vigtigt, at man som fagforening skaber indhold, der er relevant for sine medlemmer og fanger deres opmærksomhed på de sociale medier. Her er video et rigtigt godt kommunikationsværktøj at bruge, da video har en række fordele, man ikke kan matche med andre medier.

Her er tre gode idéer til, hvordan video kan bruges effektivt i kommunikation med medlemmerne. Til sidst i artiklen, kan du finde en række gode generelle råd til, hvordan du kan skabe en videoproduktion i god kvalitet.

 

1. Styrk det faglige fællesskab gennem videoer med medlemmerne

Hvis du er en stor fagforening med medlemmer indenfor mange forskellige fag eller en mindre organisation med en mere snævert defineret faggruppe, så kan du gøre effektiv brug af videoproduktioner i din kommunikation.

Gennem dækbilleder kan du vise, hvad medlemmerne arbejder med, samtidig med at de selv fortæller om deres hverdag. Kombinationen af lyd og billede og det, at man ser og hører et andet menneske af kød og blod, der fortæller om sin hverdag, er både inspirerende og lærerigt.

Farmakonomforeningen gjorde med stor succes brug af denne videostrategi til at vise ligheder og forskelle på arbejdet som leder på henholdsvis et apotek og et sygehus. Videoerne har både været med til at styrke det faglige fællesskab i foreningen og give viden og inspiration til andre farmakonomer, som går med lederdrømme i maven.

Men større fagforeninger med mange forskellige faggrupper kan også inspirere sine medlemmer gennem videoer. Fx ved at vise hvad andre medlemmer arbejder med. Det kan være med til at skabe større dynamik og sammenhængskraft mellem foreningens medlemmer.

Når man som fagforening ønsker at ramme især yngre medlemmer (både i fastholdelse og rekruttering) giver det selvfølgelig først og fremmest god mening at fortælle, hvordan man som nyuddannet kan gøre brug af sin fagforening. Det er de fleste foreninger allerede gode til at kommunikere i brochurer og kampagner på landets uddannelsessteder.

Men det er mindst ligeså værdifuldt at vise, at andre nyuddannede står i samme situation som en selv. Måske har et ungt medlem haft svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, har haft perioder med dagpenge og skiftende projektstillinger og alligevel haft gavn af sin fagforening? Vis det med en kort video på de sociale medier. Show it, don’t tell it! Og husk at opfordre jeres følgere til at dele videoen!

Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at de tilbud en fagforening tilbyder sine medlemmer stadig skal stå mål med de udfordringer, medlemmerne står over for. Men når de først gør det – hvorfor så ikke vise det med levende billeder?

 

2. Synliggør formanden med video

En oplagt mulighed for brug af video er at gøre formanden i fagforeningen mere synlig. Man kunne fx lave en videoserie kaldet “Formandens beretning”, hvor man hver måned lavede en kort video, hvor formanden fortæller om den forgange måned og om, hvilke kernestrategiske områder man arbejder på.

Men det kan også sagtens være i forbindelse med specifikke kampagner, hvor man ønsker at sende et budskab kort og præcist – fx til de traditionelle medier eller de folkevalgte politikere på Christiansborg.

Video har blandt andet de klare fordele, at de er utroligt effektive, når man skal kommunikere et budskab kort og præcist og i høj grad også bliver delt på de sociale medier. Som fagforening kan man derfor nemmere nå bredere ud med sit budskab, end hvis man fx havde skrevet en lang tekst.

Med en effektiv kommunikationsstrategi kan en sådan video blive samlet op af DR og TV2, og så er der lige pludselig grobund for et interview i fjernsynet, der kan åbne op for forhandlinger med politikerne med et helt andet udgangspunkt, end hvis man var gået den direkte vej.

På den måde får fagforeningen en mulighed for bredt at vise, hvilke kampe den tager og hvorfor den er relevant.

 

3. Re-brand fagforeningen og dens faggrupper i offentligheden

Hvis jeg siger ord som DJØFisering og “kolde hænder” – hvad tænker du så? Sikkert ikke noget særligt positivt?

DJØF har i en årrække kæmpet med et dårligt image og er blevet forbundet med New Public Management, administration og regneark. Hos kommuner og regioner har DJØF og DJØFs medlemmer fået et dårligt image i takt med at borgere har oplevet faldende kvalitet på velfærdsydelser som hjemmehjælp og normeringer i daginstitutioner.

Kritikken har bl.a. lydt på, at man har ansat flere akademikere med en højere løn til administrationen (de kolde hænder), samtidig med at man har

skåret ned på antallet af pædagoger og SOSU-assistenter (de varme hænder).

I sådanne tilfælde handler det om at få rebrandet sit image og arbejdet med at få kommunikeret, at akademikerne bidrager til en positiv effektivisering i kommunerne, så den tid “de varme hænder” har til rådighed, faktisk kommer borgerne bedre til gavn.

Her kan man fx arbejde med et opgør med hele “os-mod-dem”-tankegangen og lave en videokampagne, som sætter fokus på, hvordan samarbejdet mellem de kolde og varme hænder bidrager til den borgernære velfærd i sidste ende. Lad både akademikere og SOSU-assistenter komme til orde, og vis film fra deres hverdag, hvor samarbejde og arbejdet med borgerne er i centrum. Og vis hvordan samarbejdet bærer frugt.

Video er med andre ord et særdeles effektivt kampagneværktøj, når man ønsker at brande eller rebrande en organisation.

 

Tag kontakt i dag for at høre nærmere om muligheden for at få lavet en videoproduktion

Har I/du brug for hjælp til at få lavet en filmproduktion eller filmredigering, undervisning i produktion af video, eller har I brug for konsulentbistand i forbindelse med brugen af video på de sociale medier, så tag kontakt i dag og hør nærmere.

Leave a Reply